Të fundit

Martinoviq: Vendimi për ndërrimin e emrit në shkollën e Bilaçit ëdhtë i paligjshëm

Vendimi i Kuvendit të Bujanocit për ndryshimin e emrit të shkollës fillore “Desanka Maksimoviq” në Bilaç të komunës së Bujanocit në “Ismail Kadare” është i nxituar dhe absolutisht jolegjitim, ka thënë ministri i Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, poashtu she kryetari i Trupit Koordinues për Komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës Aleksandër Martinoviq

Ai shton se është dashur të konsultohet me partitë politike dhe grupet e këshilltarëve që përfaqësojnë popullin serb në këshillin komunal të Bujanocit, në mënyrë që të merret një vendim që do të ishte në përputhje me dëshirat e shqiptarëve dhe serbëve.

“Në vend të kësaj, këshilltarët serbë, si dhe të gjithë serbët në komunën e Bujanocit, u përballën me faktin e kryer të ndryshimit të emrit të shkollës fillore, dhe ishte Desanka Maksimoviq, një nga poetet më të mëdha serbe, një grua që kishte një shpirt i pastër dhe zemër e hapur ndaj të gjithë njerëzve, pa dallim”, thotë Martinoviq.

Ai gjithashtu theksoi se qëllimi konceptual i themelimit dhe qëllimi strategjik i aktiviteteve të Trupit Koordinues është ruajtja e paqes dhe sigurisë, e cila është parakusht për krijimin dhe ruajtjen e një shoqërie të vërtetë multietnike dhe multikonfesionale të bazuar në parimet demokratike. Për të ruajtur stabilitetin e plotë politik dhe për të ruajtur parimin e sundimit të ligjit, Trupi Koordinues kujdeset për përmirësimin e kushteve të jetesës së të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga kombësia, duke marrë parasysh veçoritë e të gjitha identiteteve kombëtare, në sferën e shëndetësisë. , arsimi, çështjet sociale dhe të gjitha fushat e tjera të jetës shoqërore.

“Në lidhje me ndryshimin e emrit të institucioneve shkollore, sipas Ligjit për bazat e sistemit të arsimit dhe aftësimit, institucioni mund të bëjë ndryshim statusi, ndryshim emri ose selie, ndërsa vendimi për ndryshimin e emrit ose selisë së një institucioni publik bëhet nga organi drejtues, me pëlqimin e Ministrisë. Kërkesa për pëlqimin për ndryshimin e emrit të institucionit i paraqitet Ministrisë jo më vonë se 31 dhjetori i vitit aktual shkollor. Shkolla nuk mund të ndryshojë statusin, emrin apo selinë gjatë vitit akademik. Përjashtimisht, nëse ka rrethana që pengojnë mbarëvajtjen e orëve, statusi i ulëses mund të ndryshohet gjatë vitit akademik, me pëlqimin e Ministrisë”, thuhet në njoftim.