Magazina

Reflektim: KAMELEONËT VDESIN DUKE I NDËRRUAR NGJYRAT


Zakonisht këta njerëz janë shërbyes besnik të të gjitha sistemeve të shpërblyer me funksione e privilegje të ndryshme
Zakonisht këta janë njerëz të kompromituar kombtarisht e moralisht , të urryer nga popullata për veprimet e tyre
Dhe çka ndodh
Kur i humbin privilegjet e funksionet kur pensionohen dhe plaken , e ndërrojnë gëzofin dhe mundohen ti afrohen popullit Disa shndërrohen në atdhetarë të mëdhej , të tjerët në fetarë të devotshëm ,duke pretenduar të jenë ,, më katolik se Papa ,,
Disa zakonisht kyçen nëpër parti politike ose formojnë shoqata jo qeveritare atdhetare ku patjetër vetë bëhen kryetar
Të tjerët nuk shkëputen nga xhamia , çdo herë në safin e parë ulen , mundësisht çdo herë afër Hoxhës
Me njerëzit janë të dashur , të mirë , gojë ëmbël , veçanarisht me ata të cilëve ju kanë bërë njëqind të zeza , në mënyrë të hapur ose në fshehtësi Kanë një aftësi të pa parë të shfajësimit dhe viktimizimit …
Lind pyetja
Gjithë këtë transormim e bëjnë se janë penduar ose nga frika
Logjika thotë se e bëjnë nga frika , dëshirojnë të pastrohen nga mëkatet , dëshirojnë të vdesin të shpërlarë Zakonisht ky lloj i njerëzve i frikohet shumë vdekjes
Dhe a mund ta shpeëlajnë veten nga mëkatet me mjeshtërinë e tyre të hipokrizisë
Jo nuk munden Kot e kanë
As uji i Drinit të Bardhë dhe as ai i Drinit të Zi nuk munden me ia la ndërgjegjen e ndyer Ata janë të mallkuar të vdesin duke i ndërruar ngjyrat si kameleoni
Secili nga ju e njihni së paku një kameleon të tillë
Kujdes ,se janë si qentë e Sodomës ,, Më parë kafshojnë ,pastaj ulurojnë ,,

Per Ministria e Lajmeve shkruan Muhemed Bektashi Belgjike