Të fundit

Të gjitha rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në komunën e Preshevës

Sot janë mbajut zgjedhjet parlamentare në Serbi, ku shqiptarët kanë garuar për herë të parë me dy lista të ndara.

Më poshtë mund ti mësoni të gjitha rezultatet preleminare të 38 vendvotimeve në komunën e Preshevës.

Njësia nr.1 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – vota 45
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 207

Njësia nr.2 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 42 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 142

Njësia nr.4 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 114 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 165

Njësia nr.5 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 53 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 122

Njësia nr.6 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 99 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 195

Njësia nr.7 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 85 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 84

Njësia nr.8 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 36 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 61

Njësia nr.9 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 58 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 72

Njësia nr.10 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 42 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 23

Njësia nr.11 Preshevë ADSH Shqiprim Arifi – 33 vota
Lugina e bashkuar Shaip Kamberi – 15

Njësia nr.12 Bukuroc ADSH Shqiprim Arifi – 47 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 79

Njësia nr.13 ADSH Shqiprim Arifi – 78 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 137

Njësia nr.14 Norçë ADSH Shqiprim Arifi – 72 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 42

Njësia nr.15 Tërrnavë ADSH Shqiprim Arifi – 120 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 56

Njësia nr.32 Miratoc ADSH Shqiprim Arifi – 50 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 33

Njësia nr.28 Raincë ADSH Shqiprim Arifi – 73 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 63

Njësia nr.38 Rahovicë ADSH Shqiprim Arifi – 42 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 21

Njësia nr.20 Çukarkë ADSH Shqiprim Arifi – 39 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 34

Njësia nr.22 Geraj ADSH Shqiprim Arifi – 117 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 56

Njësia nr.23 Lera ADSH Shqiprim Arifi – 145 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 141

Njësia nr.24 Bushtran ADSH Shqiprim Arifi – 51 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 26
SNS – 19

Njësia nr.30 dhe 31 Corroticë ADSH Shqiprim Arifi – 63 vota
Lugina e Bashkuar Shaip Kamberi – 121

Lajmi do të jetë në përditësim