Lajme

Shtëpia e Shëndetit në Preshevë do të digjitalizojë Hyrje-Daljet e doktorëve

Shtëpia e shëndetit në Preshevë do të digjitalizoj hyrje-daljet për personelin e saj

Personeli i Shtëpisë së Shëndetit “Presheva” në Preshevë do të pajiset së shpejti me kartela identifikuese përmes së cilës do të evidentohen hyrjet dhe daljet në vendin e punës.

Masat e tilla do të shërbejn në rritjen e efikasitetit si dhe shërbimeve transparente tek pacientët e Komunës së Preshevës.