Lajme

Rritja e akcizës, sa do të kushtojnë tani derivatet në Serbi?

Në përputhje me Aktin e Detyrave të Akcizës, qeveria e Serbisë shpalli normat e reja të akcizës në linjë me rritjen e çmimeve të konsumit në vitin që lamë pas.

Akciza e re, për derivatet e naftës botohen në Gazetën Zyrtare dhe do të zbatohen nga data 1 shkurt.

Ja se si do të jenë akcizat për tre derivatet më të rëndësishme:

  • Akciza e aplikueshme *

Nafta RSD / l 54,94

Vajrat e gazit RSD / l 56.50

LPG RSD / kg 42,90

Çmimet e harmonizuara
Lloji i produktit të akcizës
sasi
akciza
Derivatet e naftës
1) benzinë me plumb (kodi tarifor i nomenklaturës CT: 2710 12 50 00) 59.58
din./lit.

2) pa plumb
benzinë (kodet tarifore të nomenklaturës CT: 2710
12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 dhe 2710 20 90 11) 56.04din./lit.

3) vajrat e gazit (kodet tarifore të nomenklaturës CT: 2710 19 43 00,
2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00,
2710 20 15 00, 27
10 20 17 00 dhe 2710 20 19 00) 57.63
din./lit ..

4) vajguri (kodet e nomenklaturës CT: 2710 19 21 00 i
2710 19 25 00) 67.17kilogram

5) gaz i lëngshëm i naftës (kodet e kodit të nomenklaturës CN: 2711 43,76
12 11 00 deri 2711 19 00 00) din./kg