Lajme

Nga 1 janari të vitit 2022 në Serbi do të ketë ngritje të pagave në sektorin publik

Të punësuarit në sektorin e shëndetësisë, ushtria dhe shërbimet sociale nga 1 janari do te ketë rritje rreth 8% të pagave ndërsa në sektorët tjerë do të rritet poashtu pagat rreth 7.3%.

Gjithashtu pensionistëve nga muaji janar i vitit 2022 do ti rriten pensionet me 5%