Të fundit

Publikohet lista e nxënësve të shkollës së mesme, që përfituan për shpenzimet e transportit

Lista e nxënësve përfitues të mjeteve financiare, me qëllim të mbulimit të një pjese të shpenzimeve të transportit për nxënësit e shkollës së mesme nga territori i komunës së Preshevës.

Në vegëzën e mëposhtme mund ti shihni listat e të gjithë nxënësve

? TABELA