Të fundit

Mësimi shkollor në Luginë, në shkollat fillore dhe të mesme përfundon me 6 qershor

Qeverisa e Serbisë aprovoi vendimin për datën e përfundimit të mësimit shkollor në shkollat fillore dhe të mesme, raporton Ministria e Lajmeve

Duke marrë parasysh këtë, Qeveria e Republikës së Serbisë, për shkak të tragjedive që kanë prekur thellësisht mbarë shoqërinë, ka marrë vendim që vitin shkollor ta përfundoj më 6 qershor në të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme në Serbi.

Sipas deklaratës, shkollat ​​mund të vazhdojnë punën deri më 20 qershor, për nxënësit që dëshirojnë ta bëjnë këtë. Në atë periudhë mund të realizohen orë plotësuese, plotësuese dhe përgatitore, orë në natyrë, si dhe forma të tjera të punës edukative, me qëllim të nxitjes së aftësive sociale dhe emocionale të nxënësve dhe aktiviteteve në temat e tolerancës, empatisë, bashkimit. , mbështetje dhe mirënjohje.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjithë studentët që nuk janë të kënaqur me suksesin e tyre do të kenë mundësi të përmirësojnë notat me kërkesën e tyre personale deri më 20 qershor.