Të fundit

Lutfiu njofton të rinjët që mendojnë të studiojnë, Univerziteti “ Eqrem Qabej” në Shqipëri ofron tarifa falas për studentë nga Lugina

Kryetari i KNSH-së Nevzad Lutfiu njofton të rinjët që mendojnë të studiojnë, Univerziteti “ Eqrem Qabej” në Shqipëri ofron tarifa falas për studentë nga Lugina

Të nderuar të rinjë

Ju që keni përfunduar shkollimin e mesëm, ju paraqesim drejtimet-programet që mund t’i studioni në Universitetin “Eqrem Qabej” në Gjirokastër.
Ju rikujtojmë se tarifa e shkollimit dhe akomodimi për studentët nga Lugina janë falas!

Programet:
-Histori -Gjeografi
-Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
-Gjuhë Angleze
-Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI
-Mësuesi për Arsimin Parashkollor
-Kontabilitet-Financë
-Administrim Publik
-Matematikë Informatikë
-Teknologji Informacioni
-Infermieri e Përgjithshme
-Infermieri Mami
-Biologji Kimi