Të fundit

Kuvendi Komunal në Bujanoc me shumicë votash kalon propozimin për ndryshimin e emrit të shkollës në Bilaç

Kuvendi Komunal në Bujanoc gjatë ditës së sotme në seancën plenare me shumicë votash miratoi ndërrimin e emrit të shkollës në Bilaç nga “Desanka Maksimoviq” në “Ismail Kadare

Por vendimin përfundimtarë do ta vendosë ministria e arsimit të Serbisë se a e aprovon këtë propozim apo jo.