Lajme

Vizioni për Zhvillimin&Kooperim shpërndan maska falasa në Xhamitë e Preshevës

Vizioni për zhvillim dhe kooperim sot gjatë ditës ka bërë shpërndarjen e maskave mbrojtës në Xhamit e Preshevës

Pas rregullave që janë vendosur nga Bashkësia Islame për qytetarët që falen në Xhami, e njëra ndër rregullat është që të kenë maska mbrojtëse ,Vizioni për zhvillim dhe kooperim sot gjatë ditës ka shpërnda maska mbrojtëse falas në Medresen e qytetit ,3 Xhamit e qytetit , në Xhamin e fsh Rahovic dhe Bukurocë.

Numri i pergjithshëm i maskave ishte 600 dhe shpërndarjane tyre u bë si ne vijim

Medresja e Preshevës 50
Xhamia Ibrahim Pasha 150
Xhamia e Re 150
Xhamia Ebu Beker Es-Sidik 150
Xhamia e mesme në Rahovic 50
Xhamia ne Bukurocë 50.

Shpërndarja e maskave do tē vazhdoj në ditët ne vijim në institucionet komuanle.

Projekt i mundësuar nga #TIKA #Rep-Turqisë