LajmeTë fundit

Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për Komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Shpall Konkurs për ndarjen e mjeteve për subvencione

Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për Komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë,
Shpall Konkurs për ndarjen e mjeteve për subvencione të subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Vlera e përgjithshme për 3 komunat është 40.000.000,00 din, ndërsa Komunës së Preshevës do ti ndahen 15.400.000,00 din.
Me fondet e përcaktuara do të financohen këto masa:

1. Masa e projekteve të bashkëfinancimit në fushën e zhvillimit bujqësor dhe të prodhimit të ushqimit për kooperativat dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit të regjistruar për prodhimin primar bujqësor;

2. Masa e bashkëfinancimit të projekteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit të cilët kanë tendencë rritjeje dhe punësime të reja.

Qëllimi i konkursit është financimi i pajisjeve / makinave për subjektet që plotësojnë kërkesat e këtij konkursi.

Shpenzimet nuk përfshijnë tatimin mbi vlerën e shtuar, pagesa e të cilit është detyrimi ekskluziv i aplikuesit.

Afati i fundit për dorëzimin e formularëve është 09 Tetor 2019

Më shumë informata dhe formularët e konkursit mund ti gjeni në linkun e faqës së Komunës sonë:

Trupit Koordinues shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private