Lajme

Tabelat e mençura pjesë e edukimit në shkollën fillore në fshatin Miratoc

Tabelat e mençura pjesë e edukimit në shkollën fillore në fshatin Miratoc.

Përdorimi i tabelave të mençura ( pjesë e shkëputur nga një orë mësimi )

Shkolla fillore “Abdullah Krashnica” Miratoc

Klasa e dytë

Lënda : Gjuhë shqipe

Njësia mësimore : Rruga për në shkollë

Mësues : Nehat Aliu

*Faleminderim dhe dedikim i kësaj video është edhe për mërgatën nga Austria, që mundësuan digjitalizimin e kësaj klase me setin e kompletuar për ” klasë të mençura”.