Kryesore

Sot do t’i kenë në llogaritë e tyre nga 100 euro qytetarët që marrin ndihmë sociale

"Sot, do t'i kenë në llogaritë e tyre nga 100 euro qytetarët që marrin ndihmë financiare dhe sociale," njoftoi më herët Ministri i Financave Malli, raporton Ministria Lajmeve.

Nërsa nga 25 maji, pagesa e ndihmës financiare në vlerë prej 100 euro do të fillojë për të gjithë qytetarët që kanë aplikuar.
Ai kujtoi se afati i fundit për aplikim është 5 qershori, dhe se paratë do ti transferohen gjithë qytetarëve në llogaritë bankare të tyre deri më 7 qershor, për ata që aplikojnë ditën e fundit.