Të fundit

Kush ka leterërnjoftim pa afat nuk i takon ndihma shtetërore prej 100 euro

Qytetarët që më 24 prill të këtij viti, i ka skaduar afati i letërnjoftimit, nuk plotësojnë kushtet për të aplikuar për ndihmë shtetërore në shumë prej 100 euro, dhe kjo është arsyeja pse disa persona kanë marrë një mbishkrim ditëve të fundit që shtypën në të dhëna joekzistente.

Siç thuhet në Dekretin e Qeverisë së Serbisë, ata që i ka skaduar afati i letërnjoftimit para gjendjes së jashtëzakonshme dhe nuk e kanë vazhduar me kohë, nuk kanë të drejtë për këtë lloj ndihme.

Bashkëbiseduesit e gazetës Danas nga Qeveria kujtojnë se sipas ligjeve, çdo qytetar duhet të paraqesë një kërkesë për vazhdimin e letërnjoftimit të ri jo më vonë se 15 ditë para skadimit të tij, por që padyshim që shumë nuk e respektojnë atë.