LajmeTë fundit

Komuna e Preshevës shpall konkurs për ndërrmarësi dhe për OJQ-të

Edhe këtë vit projektin për mbështetje të zhvillimit të sektorit privat në komunën e Preshevës do ta zbatojë komuna e Preshevës në bashkëpunim me agjencionin e akredituar për zhvillim regjional nga Leskovci, Qendrën për zhvillim të Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës. Mjetet për realizimin e këtij projektit janë të përcaktuara sipas vendimit të buxhetit programorë të Komunës së Preshevës për vitin 2019, në shumë prej 14.000.000,00 dinarë.

Programi për trajnime për fillimin/avancimin e biznesit dhe ndarjen e mjeteve të pakthyeshme në sferën e ndërmarrësisë është dizajnuar për të financuar iniciativat/idetë për krijimin e bizneseve fillestare „Start-Up“ si dhe avancimin e ndërmarrjeve të vogla dhe ndërmarrësisë në përgjithësi, me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe gjenerimit të vendeve të reja të punës.

Përmes ofrimit të ndihmës jofinanciare dhe financiare, ky program do të mbështesë zhvillimin e ndërmarrësisë nëpërmjet:

Konkursi për financimin e projekteve të Organizatave joQeveritare dhe Organizatave Sportive.Më posht mund ti shkarkoni ketu.

https://presevo.rs/wp-content/uploads/2019/05/konkursi.docx

https://presevo.rs/wp-content/uploads/2019/05/O%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A6-FORMULAR.docx

https://presevo.rs/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%90%D0%92%D0%90-FLETPARAQITJE.docx-2019.docx