Të fundit

Komuna e Bujanocit bën ndarjen e asistencës sociale për familjet në nevojë

Kryetari i Komunës së Bujanocit lajmëron opinionin përmes Facebook me një postim ku shkurtimisht u shpreh:

“Sot, me kërkesë të Qendrës për Punë Sociale nënshkrova urdhëresën financiare për 114 familje në nevojë të komunës së Bujanocit prej 640.000 dinarëve (5400€).”