Të fundit

KKSH nis procedurat për themelimin e Entit për Kulturën Shqipe në Luginë

Këshilli Kombëtar Shqiptar ka mbajtur mbledhjen e dytë dhe ka shqyrtuar disa pika tema dhe një ndër to është Propozim-Aktvendimi mbi fillimin e procedurave përkatëse për themelimin e Entit për Kulturën Shqipe.

Njoftimi i plotë i publikuar në faqen zyrtare në facebook nga Këshilli Kombëtar Shqiptar:

Sot, në selinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Bujanoc është mbajtur seanca e dytë e rregullt e Këshillit Kombëtar Shqiptar për vitin 2021.
Gjatë kësaj mbledhje pikat e rendit të ditës ishin si në vijim:

  1. Propozim-Aktvendimi mbi raportin e auditorit për vitin 2020.
  2. Shqyrtimi i Planit Shtatë Pikësh- Arsimi në gjuhën shqipe.
  3. Shqyrtimi i situatës në Shkolla shqipe në Luginëne Preshevës.
  4. Infromim rreth takimeve me ministritë përkatëse rreth realizimit të planit strategjik 2020-2025.
  5. Propozim-Aktvendimi mbi fillimin e procedurave përkatëse për themelimin e Entit për Kulturën Shqipe.
  6. Të ndryshme.

Vlen të theksohet se të gjitha vendimet u miratuan një zëri nga 9 anëtarët e pranishëm.