Magazina

Kam nevoij per nje mashkuIl se nuk po shkon dita vetem. Jame Besa, ja nr im.694832…

Perseri ne redaksin ton ka ardh nje tjetjer Ieter nga nje Iexuse, e ciIa esht shpreh se ka nevoij urgje nte per nje mashkuIl se nuk po i shkon dita vetem. Ajo thot see…( ju Iutem vazhdoni mePOSHT Ieximin:

‘Kam nevoij per nje mashkuIl se nuk po shkon dita vetem. Jame Besa’, shkruan ne Ietren e derguar. Per tu njoft me ket ju duhet te beni LlKE dhe te K0MEN0Nl, qe ajo te ket mundsi tju shik0ji te gjithve. Ndersa per taMARR NUMRlN e saja, ju vetem duhet teHAPNI keteREKLAMEN ketuPOSHT dhe juSHFAQJEN te gjitha teDHENAT