Të fundit

HALK BANK nga e hëna në shërbim për qyetarët në Preshevë

HALK BANK është bankë me kapital turk, e themeluar në Turqi, në vitin 1933 me qëllim të ruajtjes së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, ekuilibrit social dhe mbrojtjes sociale.
Me një qasje kushtuar përgjegjësisë sociale, Halkbank synon të përmbushë në mënyrë efikase të gjitha shërbimet bankare, të krijojë vlerë të shtuar për klientët, aksionerët dhe mbi 23,000 punonjës të saj, të kontribuojë në zhvillimin e sektorit bankar dhe tregjeve të kapitalit dhe të fitojë një vend të respektueshëm në industrinë bankare.

Në Serbi është prezente që nga Maji i vitit 2015 me blerjen e 76.75% të aksioneve të Çaçanska banka, bankë e cila operonte nga shtatori i vitit 1956.
Që nga ajo kohë është zgjeruar me sukses dhe pa u lodhur rrjetin e sajë të biznesit dhe bazën e klientëve. Sot produktet dhe shërbimet e saja i gjeni në 28 degë, 8 filiale dhe 1 sportel. Detyra e sajë kryesore është të krijojë produkte që do të përmbushin plotësisht pritshmëritë e klientëve tê sajë. Hallkbanka është jashtëzakonisht krenarë për shpejtësinë dhe cilësinë e shërbimeve dhe produkteve, të cilët i konsideron si markën dhe virtytin e sajë, e që e dallon nga bankat e tjera. Me dashamirësinë e stafit të sajë dhe në ambientin e këndshëm e degëve!HallkBank ju fton të bëheni pjesë e familjes së sajë të suksesshme.
“Njerëz mbi të gjitha”.