TOP STORIES

Gjyqtarja Nga Tirana, S.eks Me Zh.igolo Në Kosovë, Mbi 1 Mijë Euro Nata!

Një material kompromentues ka mbërritur në redaksinë tonë, me protagoniste një gjyqtare të Gjykatës së Tiranës. Në kamera shfaqet gjyqtarja, duke hyrë në disa hotele luksoze në Kosovë, me djem të dyshuar si zhigo lo.

E lakuar për afera korruptive dhe sek.suale, për paracaktim të vendimeve dhe raporte të ngushta me ish gjyq tarë të shkarkuar nga detyra si hamshorë, gjyqtarja nga Tirana ka udhëtuar shpesh drejt Kosovës, e shoqëruar me disa shoqe të saj, duke kërkuar shërbime sek.suale kundrejt pagesës.

Gjyqtarja, e cila pritet të shkarkohet nga Vetingu për afera në Gjykatën e Tiranës, ka kontraktuar zhigo.lo për përvoja imtime, kundrejt pagesës për më shumë se sa një natë.

Nga fotot, duket qartë se gjyqtarja e njeh mjaft mirë tregun prosti tucionit mashkullor në Kosovë.

Ajo shihet duke u frekuentuan me të paktën tre djem të ndryshëm në një hark të shkurtër kohorë. Ndoshta të kërkosh shërbime sek.suale nga një zhigo lo, në kushtet e mungesës së një partneri, nuk është e paligjshme, por kjo veprimtari mund të komprometojë detyrën si gjyqtare.

Nga ana tjetër, një aktivitet i tillë ka një kosto të caktuar, ku vetëm kalimi i një nate me një zhigo lo kushton gati sa paga mujore e gjyqtares, rreth 1 mijë euro nata.