Kryesore

Zhigmanov: Nuk e favorizoj asnjë parti për Këshillin Kombëtar Shqiptar

Ministri për të drejtat e njeriut dhe pakicat dhe dialogun social, Tomisllav Zhigmanov, në një deklaratë për portalin “Bujanovaçke” ka hedhur poshtë insinuatat se do të favorizojë cilëndo palë në emërimin e organit të përkohshëm që do të menaxhojë Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, transmeton Ministria e Lajmeve

Për të nisur procesin e formimit të Organit të Përkohshëm, presim njoftimin zyrtar nga Këshilli Nacional Shqiptar se lidershipi nuk është zgjedhur deri më 13 janar.

  • I hedh poshtë me indinjatë ato insinuata. Këtë nuk e kam bërë dhe nuk do ta bëj kurrë. Por, kjo nuk do të thotë se Ministria, si më parë, nuk do të tregojë gatishmëri dhe hapje për dialog dhe bashkëpunim me të gjithë aktorët e këtij procesi. Thuhen gjithfarë gjërash, shkruhen shumë, por nga veprimet e ministrisë dhe nga veprimet e kolegëve të mi dhe unë mund të vërehet se kjo përcaktohet ekskluzivisht nga parimet demokratike dhe vetëm nga rregullat e përcaktuara me ligj – theksoi ministri Zhigmanov. në një përgjigje me shkrim. Për shkak të dështimit të partive për të zgjedhur kryesinë e KNSH-së deri më 13 janar, ligji urdhëron që ministria të shpërndajë mbledhjen aktuale dhe të formojë një organ të përkohshëm për të udhëhequr këshillin deri në zgjedhjet e reja. Në pyetjen e “Bujanovaçkes” se kur do të ndodhë kjo, ministri thotë se është në pritje të një njoftimi zyrtar nga KNSH se lidershipi nuk është zgjedhur deri më 13 janar.
  • Nga Këshilli Kombëtar i Pakicës Kombëtare Shqiptare, deri në mëngjesin e sotëm – dhe sot, më lejoni t’ju kujtoj, është 27 janar, nuk ka mbërritur asnjë letër zyrtare për të. Ministria, në përputhje me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit se nuk është mbajtur seanca e Këshillit Kombëtar në të cilën është zgjedhur Kryetari i Këshillit Kombëtar, duhet të marrë vendim për Shpërbërja e Këshillit Kombëtar dhe njëkohësisht vendim për ngritjen e një organi të përkohshëm drejtues – thotë ministri.

Ministri theksoi se organi i përkohshëm, i përbërë nga kryetari dhe katër anëtarë, do të formohet në mënyrë rigoroze sipas dispozitave të Ligjit për Këshillat Nacionale.

  • Siç e kam thënë tashmë, organi i përkohshëm drejtues i Këshillit Kombëtar, në përputhje me përcaktimet e nenit 40, paragrafi 4 i ligjit, përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë, të cilët zgjidhen nga radhët e anëtarëve të zgjedhur të Këshillit Kombëtar. Këshilli, dhe, siç thuhet në ligj, duhet të merret parasysh përfaqësimi i listave zgjedhore nga të cilat janë zgjedhur anëtarët e Këshillit Nacional – thotë ministri Zhigmanov. Kujtojmë se bëhet fjalë për Partinë për Veprim Demokratik, e cila ka pesë anëtarë në këshill, Alternativën për Ndryshim (5 anëtarë), Partinë Demokratike (2), Lëvizjen për Progres Demokratik (2) dhe Partia Demokratike e Shqiptarëve (1). Ministri konfirmoi se zgjedhjet e reja për anëtarët e këshillit nuk do të jenë të menjëhershme si ato të mëparshme, por elektorale. Zgjedhjet shpallen brenda 60 ditëve nga shpërbërja e thirrjes aktuale dhe duhet të mbahen brenda 45 ditëve nga shpallja. -Zgjedhjet mbahen përmes Kuvendit Zgjedhor. E drejta për të qenë zgjedhës, në përputhje me dispozitën e nenit 101 të ligjit, ka të drejtë të jetë pjesëtar i pakicës kombëtare shqiptare të regjistruar në një listë të veçantë zgjedhore, kandidatura e të cilit mbështetet me shkrim nga të paktën 20 anëtarë të pakicës kombëtare shqiptare. Mbështetja me shkrim duhet të vërtetohet nga një zyrtar i autorizuar sipas një procedure specifike dhe në një formular të përcaktuar. Në dispozitën e nenit 102 të ligjit parashikohet që kërkesa për zgjedhje duhet të dorëzohet në Ministri jo më vonë se 30 ditë para mbledhjes së kuvendit zgjedhor – thekson ministri. Ai shtoi se pret që pakica kombëtare shqiptare të përfundojë me sukses procesin zgjedhor për organin e saj vetëqeverisës pakicë në mënyrë që të vazhdojë të ushtrojë të drejtat e veta për vetëqeverisje në kulturë, arsim, informim dhe përdorimin zyrtar të gjuhës dhe shkrimit. Ai kujtoi se mori pjesë në seancën themeluese të KNSh-së më 14 dhjetor të vitit të kaluar, që, siç thotë ai, ishte shprehje e interesit të tij të vërtetë dhe një gjest i mbështetjes së vërtetë/ministrialajmeve.com