Të fundit

Studentët nga Lugina mund të i nënshtrohen provimeve në Republikën e Kosovës pa pasur nevojë për testin e Covid-19

Pas kërkesave dhe komunikimit direkt nga Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe Unioni Studentor i Luginës në Kosovë me institucionet e Republikës së Kosovës, arritëm që studentëve të iu mundësohet hyrja në Republikën e Kosovës pa pasur nevojë për testin e COVID-19.

Studentët tani mund të shkojnë për të iu nënshtruar provimeve në universitetet përkatëse në të cilat ndjekin studimet.

Më poshtë gjeni edhe informacionet më te hollësishme.