Kryesore

Si do të marrë parat një qytetar që nuk ka llogari bankare?

Një informacion i rëndësishëm për qytetarët të cilët nuk posedojnë llogari bankare që nuk kanë informata të mjaftueshme se si do t’i marrin 100 eurot e premtuara.

Si do të marrë para një qytetar që nuk ka llogari rrjedhëse?

Nëse qytetari nuk ka një llogari rrjedhëse, është e nevojshme të deklarohet kur paraqitni aplikacionin në cilën bankë ai dëshiron të hapë një llogari të dedikuar një herë këtu në këtë link http://idp.trezor.gov.rs/. Pas kësaj, llogaria do të hapet automatikisht, pa asnjë kosto. Pasi qytetari tërheq paratë, llogaria e dedikuar do të mbyllet.

A mundet që një qytetar që nuk ka llogari rrjedhëse të marrë 100 euro në llogarinë e dikujt tjetër?

Nuk ka mundësi të paguani një ndihmë një herë në llogarinë e një personi tjetër. Nëse qytetari nuk ka një llogari rrjedhëse, një llogari e vlefshme një herë do të hapet në bankën e zgjedhjes së tij në kohën e regjistrimit, pa shpenzime shtesë.