Shqipëri

Shqipëri: Prej 4 janarit me certifikatë vaksinimi në punëtorët e sektorit publik dhe qendrave tregtare

Në fletoren zyrtare janë botuar vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë për vaksinimin e detyrueshëm të punonjësve të administratës publike, punonjësve të supermarketeve dhe të qendrave tregtare.

Sipas këtij urdhri punonjësit e këtyre institucioneve më 4 Janar 2022, në punë mund të paraqiten vetëm me certifikatë vaksinimi të lëshuar nga e-Albania, që vërteton vaksinimin e plotë, në formë digjitale apo të printuar.

Çdo person që nuk dëshiron të vaksinohet duhet që çdo 5 ditë të paraqesë test PCR-je, të kryer sipas procedurës për kryerjen e testeve për efekte administrative, për të verifikuar që nuk janë mbartës të infeksionit Sars-Cov-2.

Po ashtu, një kategori tjetër që kanë kaluar Covid-in në punë mund të paraqiten me certifikatë  shërimi Covid-19 të lëshuar nga e-Albania ose dokument  të  lëshuar nga autoritetet shëndetësore të vendit, që provon shërimin nga infeksioni Sars-Cov-2, me vlefshmëri deri në 6 muaj pas shërimit.

Të përjashtuar për të paraqitur ndonjë nga këto tre dokumente të përcaktuara në urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë, janë vetëm ato persona që kanë dokument mjekësor të lëshuar nga mjeku për mosaplikimin e vaksinës.

Po shkak të festave, nuk do të ketë kufizime orari për qytetarët, por edhe bizneset pasi për natën e ndërrimit të viteve më 31 Dhjetor dhe 1 Janar nuk do të ketë kufizime orari për aktivitetet e bareve, restoranteve, fast-food dhe lokaleve.