Të fundit

Shoqata Vizioni tani ka bërë ndarjes së maskave mbrojtëse edhe në Medvegjë

Përfaqësuesit e shoqatës Vizioni për zhvillim dhe kooperim sot u takuan me z.Muharrem Salihu përfaqësuesin shqiptar në komunën e Medvegjës

I dhuran Maskat mbrojtëse për qytetarët e Medvegjës, ku z.Salihu me knaqësi pranoi që do ti ndaj për administratën komunale të komunës së Medvegjës ,shtëpin e shëndetit , nxënesit e shkollave dhe për puntorët e kompanis Medinvest.

Faleminderit për mikpritjen vllazërore përfaqesuesit shqiptar në komunën e Medvegjës z.Muharrem Salihut

#Vizioniperzhvillimdhekooperim
#Maskambrojtese
#Tika
#KomunaMedvegjes
#Covid19