TOP STORIES

Shoqata e Qytetarëve “MEL” zhvillon aktivitetin e saj me shpërndarjen e fletushkave për qytetarët

Organizata jo-qeveritare “Mel” fillon implementimin e projektit ‘Avancimi, vedijësimi dhe informimi i shqiptarëve të Luginës në Serbi’ – “Kërko – mos ngurro”

i cili është finansuar nga Qeveria e Kosovës në bashkpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar. Aktiteti i parë nisi me shpërndarjen e fletushkave nëpër rrugët e komunës Preshevës.

Ky aktivitet kishte për qëllim informimin e qytetarëve të komunës së Preshevës se si duhet ti qasen institucioneve relevante publike.

Qytetarët shprehen interesim të konsiderueshëm në lidhje me të dhënat e shënuara rreth informacioneve të përgjithshme e sidmos të rinjët ishin ata të cilët shprehen interesimin e madh në lidhje me aktivitetin.