ARKIVA

Shënohet 95 vjetori i krimit të tmerrshëm në Shahoviq (sot Tomaševo) afër Bijelo Polje në Mal të Zi.

Më 9 dhe 10 nëntor të v.1924 ,në ditën e Kurban Bajramit, më shumë se #njëmijë deri në #dymijë shqiptarë e boshnjakë u vranë e masakruan në një mënyrë të pabesë dhe mizore nga serbët dhe malazezët nga fisi #Vasojevic.

Asnjëherë nuk është zbuluar numri i saktë, dhe askush nuk është dënuar kurrë për këtë gjenocid të paparë.
Pas gjenocidit, vendit i është ndrruar emri ne Tomashevo, dhe aty më nuk jeton asnjë vendas, të gjithë janë kolone serbomalazezë !

Disa nga fiset që u shpërngulën nga ky vendbanim Kolashin , Mekiq, Drplan, Haxhibulliq, Koliq, Kaliq, Hoti, Hasi, Hamzaj