Kryesore

Qeveria e Kosovës ndan 732 mijë euro për shqiptarët e Luginës

732.000 euro për shqiptarët e Luginës

Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën (vendimin) e Këshillit Kombëtar Shqiptar.
1234 familje shqiptare do të përfitojnë.

500 euro do t’i ndahen studentëve të vitit të parë.

600 euro studentëve me notë mesatare nga 6 deri 8.

700 euro studentëve me notë mesatare nga 8 deri 10.

500 euro do t’i përfitoj secila familje shqiptare e vendit tonë që i ka 3 fëmijë në procesin edukativo-arsimor dhe nxënësit pa asnjë prind ose vetëm me një prind(prindi/ërit i/e të cilëve kanë vdekur), ka njoftuar kryetari i KKSH Nevzad Lutfiu.