Magazina

Pasuria nentoksore ne Shqiperi: Ja zona ku fshehen 4 Ton Flori nentoke

Shqiperia dhe Kosova jane zona qe jane te pasura me pasuri nentoksore.

Eshte nje Zone ku fshehen rreth 4 ton flori nentoke

Shqiperia e ka nje nentoke te pasur me minerale te shumta te cmueshme. Nxjerrja dhe per punimi i tyre eshte nje nga aktivitetet kryesore ku per te cilat k0mpanite e medha synojne te bashke punojne me shtetin Shqiptare apo edhe qe ta privat izojne. Per la jmin e plo te kli ko ne re kla men me posht