BiznesLajmeTë fundit

Organizata donatore “EU PRO” hapë konkurs për ndërrmarrje të vogla dhe të mesme

Njoftohen të gjithë sipërmarrësit, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Komunës së Preshevës se organizata donatore EUPro ka bërë thirrjen e dytë, konkursin për paraqitjen e propozimeve të projekteve.

Mbështetje për zhvillimin e ndërmarrjeve ekzistuese nëpërmes prokurimit të paisjeve dhe futjes së shërbimeve të reja– EU PRO.

Programi i ri EU PRO të cilin e financon Unioni Evropian për herë të dytë ka hapur konkursin për propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe futjen e shërbimeve për biznese ekzistuese.

Konkursi ështe i hapur deri me 10 Nëntor, 2019.

Për më shumë informacione, ju lutem shikoni linkun në vazhdim:

https://www.eupro.org.rs/ktext/drugi-javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme-i-uvodjenje-usluga-za-preduzetnike-mikro-i-mala-preduzeca