Të fundit

Nxënësit e shkollës fillore “Ibrahim Kelmendi” në Preshevë, obligohen të bartin uniforma

Në shkollen fillore Ibrahim Kelmendi ne Presheve se fundmi eshte aprovuar propozimi per bartjen e uniformes nga nxenesit e shkolles.

Ky vendim mendohet të filloje te zbatohet gjate muajit tetor, ku dhe te gjithe nxenesit so te furnizohen me uniforma.

NQëllimi i bartjes së uniformês êshtë që fëmijët të ndjehen njësoj dhe të barabartë kudo. Djemtë do të veshin xhemperë (maica) me ngjyrë të kaltër, kurse vajzat do të veshin me ngjyrë të kuqe.