Kryesore

Ngritet aktakuzë kundër Sinanit në lidhje me shpërndarjen e subvencioneve të ndërrmarjeve të vogla

Departamenti i Posaçëm për Luftimin e Korrupsionit në Prokurorinë e Lartë Publike në Nish ka ngritur aktakuzë kundër kryetares së komunës së Preshevës, Ardita Sinani, për keqpërdorim të pozitës zyrtare gjatë ndarjes së subvencioneve për zhvillimin e ndërmarrjeve vendore. Sinani dhe dy anëtarë të Komisionit për Zhvillimin e Ndërmarrësisë akuzohen se e kanë dëmtuar Komunën e Preshevës për gjithsej 2.58 milionë dinarë, sepse u kanë mundësuar ndërmarrësve që nuk i plotësojnë kushtet të marrin subvencione.

Në aktakuzën e ngritur më 27 dhjetor të vitit të kaluar, të cilën e ka siguruar Bujanovaçka, thuhet se e akuzuara Ardita Sinani më 05.09.2017, në cilësinë e kryetares së Komunës dhe Këshillit Komunal, “përfitimin e I.G. e ka përfituar duke mos kryer detyrën zyrtare. nga Presheva dhe M.Sh. nga Raovica gjithsej 360.000 dinarë, edhe pse nuk i kanë plotësuar kushtet e parapara me konkursin publik”.

Gjegjësisht, ata kanë dorëzuar kërkesa për subvencione pas skadimit të afatit dhe Këshilli Komunal ka marrë vendim që t’u ndahet nga 180 mijë dinarë, të cilin Sinani e ka vërtetuar me nënshkrimin e saj.

“Përderisa ka qenë në dijeni për veprën e saj dhe ndalimin e moskryerjes së detyrës zyrtare me qëllim të përfitimit pasuror për një person tjetër, ka dashur ta kryejë veprën, duke kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare nga neni 359 par. 1 të Kodit Penal”, thuhet në aktakuzë.

Kryetari i Komisionit, Rushdie Junuzi dhe anëtari Blerim Mehemti akuzohen se “në të njëjtin konkurs në vitin 2017 kanë marrë përfitim material për fituesit e subvencioneve në shumë prej 2.2 milionë dinarëve”, edhe pse fituesit nuk i kanë plotësuar kushtet. kushtet e konkursit.

Ata kanë bërë listën e kandidatëve, të cilën më pas e kanë dorëzuar në Këshillin Bashkiak me propozim për pagesën e subvencioneve dhe Junuzi ka falsifikuar nënshkrimin e anëtarit të tretë të komisionit që nuk ka marrë pjesë në përpilimin e listës.

Kështu, 11 sipërmarrës të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet e konkursit kanë marrë para nga buxheti i komunës.