Të fundit

Nga 1 janari do të fillojnë rregullat e reja për regjistrimin e automjeteve: Çfarë duhet të dini

Nga 1 janari 2022, shumë gjëra do të shtrenjtohen, por regjistrimi i makinave do të jetë më i lirë. Të paktën për disa, domethënë për pronarët e automjeteve qe jane 5 deri në 20 vjeç te vjeter që përdorin një motor me vëllim më shumë se 2 litra. Kush i përket këtij grupi, sa do të jetë shuma e taksës së makinës dhe a ia vlen të blesh një makinë të tillë tani?

Lehtësirat e regjistrimit të automjeteve që hyjnë në fuqi më 1 janar do të zbatohen vetëm për 60 mijë automjete. Në Serbi janë gjithsej rreth 2.2 milionë automjete të regjistruara (duke përfshirë kamionë dhe autobusë), dhe mosha mesatare e flotës së automjeteve është 17 vjet.

Sipas Ministrisë së Financave, nevojitet zbatimi më konsekuent i parimit kushtetues të taksimit kur bëhet fjalë për taksat për përdorimin e mjeteve motorike, në raport me fuqinë ekonomike të tatimpaguesve.

Çmimi i regjistrimit për automjetet me më pak se 2000 kubik mbetet i njëjtë. Më poshtë mund të shihni masën e taksës për përdorimin e mjeteve motorike te vjeter nga 5 deri në 20 vjeç me agregate mbi 2 litra në vëllim.

Për automjetet të vjetër 10 deri në 20 vjeç

Kapaciteti i motorit mbi 3,000 cm3: 85,389 dinarë (aktualisht 146,382 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,501 deri në 3,000 cm3: 41,314 dinarë (aktualisht 70,824 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,001 deri në 2,500 cm3: 20,387 dinarë (aktualisht 34,950 dinarë)

Për automjetet të vjetër nga 8 deri në 10 vjeç

Kapaciteti i motorit mbi 3,000 cm3: 146,382 dinarë (aktualisht 182,977 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,501 deri në 3,000 cm3: 70,824 dinarë (aktualisht 88,530 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,001 deri në 2,500 cm3: 34,950 dinarë (aktualisht 43,685 dinarë)

Për automjetet të vjetër nga 5 deri në 8 vjeç

Kapaciteti i motorit mbi 3,000 cm3: 182,977 dinarë (aktualisht 207,734 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,501 deri në 3,000 cm3: 88,530 dinarë (aktualisht 100,334 dinarë)

Kapaciteti i motorit nga 2,001 deri në 2,500 cm3: 43,687 dinarë (aktualisht 49,512 dinarë)