Lajme

Nëse mendoni të udhëtoni për në Gjermani ose Austri, kjo është mënyra e vetme për t’i kaluar kufijtë

Austria dhe Gjermania kanë vendosur masa më kufizuese në luftën kundër pandemisë, por kjo nuk do të thotë se kufijtë janë plotësisht të mbyllur për qytetarët e Serbisë. Në këto vende mund të udhëtoni me dëshmi vaksinimi, ndërsa me kushte dhe aplikime të caktuara, mund të bëhet me një test PCR negativ, transmeton Ministria e Lajmeve.

Në Austri është në fuqi masa e “lockdown” si për personat e pavaksinuar ashtu edhe për ata të vaksinuar, kurse në Gjermani është në fuqi masa e karantinës për personat e pavaksinuar.

Megjithatë, sipas informacioneve të fundit nga Ministria e Punëve të Jashtme, ka ende mundësi që qytetarët e Serbisë të udhëtojnë në këto vende, pavarësisht nëse udhëtojnë për qëllime turistike apo private, apo kanë leje pune.

Sigurisht, me disa kushte që këto vende i kanë përcaktuar ndryshe. Gazeta “Blic” paraqet mënyrën se si qytetarët tanë mund të hyjnë, apo të kthehen në punë në Austri apo Gjermani, nëse kanë qenë me pushime në Serbi.

Për të hyrë në Austri, siç kemi thënë tashmë, qytetarët e vaksinuar të Serbisë kanë duhet të dorëzojnë vërtetimin e vaksinimit të plotë (në gjermanisht ose anglisht) në njërën nga vaksinat e mëposhtme: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sons

Vaksina e Sinopharm është e vlefshme vetëm për hyrje në Austri, por jo si “kalim për Covid” gjatë qëndrimit në Austri. Vërtetimi i vaksinimit është i vlefshëm nëse: pranohet doza e dytë e vaksinës, ku nga marrja e dozës së dytë nuk duhet të kalojnë më shumë se 270 ditë dhe ndërmjet dy dozave duhet të kalojnë së paku 14 ditë – theksojnë në MPJ.

Siç thonë ata, personat e vaksinuar mund të hyjnë në Austri me një dozë në kushte të caktuara. Për shembull, nëse një person ka marrë një vaksinë nga prodhuesi Johnson & Johnson (e cila nuk është e disponueshme në Serbi), ose nëse ai ose ajo ishte vaksinuar për tre javë përpara se të merrte një dozë të vetme.

  • Doza e marrë nuk duhet të jetë më e vjetër se 270 ditë nga dita e 14-të pas vaksinimit me ato vaksina për të cilat është planifikuar vetëm një dozë, pra nëse ka pasur një test biologjik molekular pozitiv për SARS-CoV-2 të paktën 21 ditë para vaksinimit. Ose nëse para vaksinimit ka pasur dëshmi të antitrupave neutralizues dhe vaksinimi nuk duhet të jetë më i vjetër se 270 ditë – sqaron ministria.

Fëmijët nuk duhet të kenë një test negativ

Detyrimi për t’u regjistruar dhe karantinuar në internet nuk zbatohet për personat që paraqesin dëshmi të vaksinimit kundër Covid-19 ose një certifikatë mjekësore të sëmundjes së kaluar, as për të miturit nga 12 deri në 18 vjeç që hyjnë në vend nën mbikëqyrjen e një personi plotësisht të imunizuar. person (i cili ka dëshmi të vaksinimit ose dëshmi të sëmundjes së kaluar)

  • Fëmijët deri në moshën 12 vjeç nuk duhet të kenë test negativ për të hyrë në Austri, me kusht që të zbatohen të gjitha dispozitat si për ta ashtu edhe për të rriturin nën mbikëqyrjen e të cilit udhëtojnë – thekson ministria.

Në Gjermani mund të shkojnë edhe personat e pavaksinuar, por nëse kryejnë një funksion të rëndësishëm

Qytetarët tanë që janë vaksinuar plotësisht kundër Covid 19 (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca ose Johnson & Johnson) janë gjithashtu më të lehtë për të hyrë në Gjermani, pavarësisht qëllimit të udhëtimit.

Është e nevojshme që të kenë kaluar të paktën 14 ditë nga doza e fundit e kërkuar e vaksinës. Fëmijët nën moshën 12 vjeç lejohen të hyjnë në Gjermani edhe pse nuk janë vaksinuar, të shoqëruar nga të paktën një prind i vaksinuar plotësisht – sqaron Ministria e Jashtme.

Tek personat që kanë pasur këtë sëmundje mjafton një dozë e njërës prej këtyre vaksinave.

  • Për të vërtetuar statusin e një personi të vaksinuar plotësisht, ata duhet të dëshmojnë se janë prekur nga sëmundja Covid 19 para vaksinimit. Si provë duhet t’i bashkëngjitet një test pozitiv PCR. Nëse keni qenë në Serbi dhjetë ditët e fundit para hyrjes në Gjermani