Uncategorized

Mbahet mbledhja e 11-të e Këshillit Komunal të Komunës së Preshevës

7 pikat e parapara për këtë takim u shyrtauan dhe e u miratuan nga ana e anëtarëve, ku si pika më të veçanta ishin:

1.Shqyrtimi dhe miratimi i Programit të Qendrës për punë sociale në Preshevë për vitin 2020.

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Programit të Shtëpisë së Shëndetit ”Presheva” në Preshevë për vitin 2020.

3..Shqyrtimi dhe miratimi Propozim Aktvendimit mbi formimin e komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e informimit në komunën e Preshevës për vitin 2019.

4. Vendim mbi përgaditjen e projektvendimit mbi ndryshimin dhe plotësimin e katërt.