Lajme

Ligji i ri nga 1 Marsi : Austria hap dyert për punëtorët nga Serbia

Austria është destinacioni i preferuar i studentëve ballkanas, jo vetëm për të studiuar ,por edhe për jetuar dhe punuar. Ligji i ri, i cili lehtëson punësimin për punëtorët nga Rebuplika Serbisë, që do të hyjë në fuqi më 1 mars.

Vlerësohet se vetëm në Vienë jetojnë vetëm 200,000 qytetarë nga Repe Serbisë, me rreth 350,000 në të gjithë Austrinë, me një tendencë për të rritur, sidomos duke pasur parasysh se u mungojnë punëtorët për një numër të madh të profesioneve, shumë prej të cilëve janë të kualifikuar dhe tre herë më shumë më të paguar se në Serbi!

Natyrisht, është mirë nëse tashmë keni ndonjë të afërm prej jush që ju ndihmon në kërkim të punës, por ju mund të bëni gjithçka vetë duke informuar veten përmes vendeve të ndryshme të punësimit dhe madje edhe ambasadave austriake. Ja se si të kërkoni punë në Austri.

Në Austri, një listë e profesioneve të caktuara përpilohet çdo vit. Ministri Federal i Punës në bashkëpunim me Ministrin Federal të Ekonomisë, përpiluar një listë të vendeve të punës që do të jetë në kërkesë të lartë në vitin 2019 në tregun austriak të punës, të cilat janë publikuar në portalin zyrtar të ekonomisë austriake jashtë vendit (advantageaustria.org) dhe Qendra për Migrim (migration.gv .at) që i rendit ato interesa.

Profesionet / fitimet :

Punëtor ndërtimi / 3,000 euro
Punonjës i makinës(mjeshtër) / 3,000 euro
Teknik i inxhinierisë / 3,000 euro
Teknik për teknologjinë energjetike / 4,400 euro
Metalostrugar, teknik mekanik, teknik i përpunimit të metaleve / € 3,000
Inxhinier Specialist Elektrik / 3,000 Euro
Programues, riparues kompjuteri, teknikë të rrjetit, mbështetje teknike, inxhinier software / 3,000 euro
Inxhinier bujqësor, inxhinier ndërtimi / 2,500-2,800 euro
Inxhinier i diplomuar i mekanikës / 2.800 euro
Inxhinier elektrik i diplomuar / 3,000 euro
Teknik i saktë i rëndë / 2,000 Euro
Inxhinier i diplomuar IT / 3,000 euro
Saldatorët / 1,500 euro
Inxhinier Instalimi / € 3,500
Elektricist, elektricist / 2,500 euro
Punëtori për ndërtim / 2,700 euro
Inxhinier i diplomuar elektrik / € 3,500
Punëtorët e Monter, riparatorët / 2,500 euro
Ndërtuesit e betonit, punëtorët e riparimit për beton / 1,500 – 1,800 euro
Karpentjerët, punëtorët e ndërtimit të parafabrikuar / 1,600 euro
Limar / 1,800 euro
Punëtorët për dysheme dhe sipërfaqe të murit / 2,700 euro
Automekanik / 2.000 – 2.500 euro
Teknik për instalim, montim dhe shërbime / 2,500 euro
Infermieret e diplomuara / 1.600 euro
Fitimet sipas profesionit janë përshtatur nga forume të ndryshme. Megjithatë, ajo që duhet të dihet është se trajtimi i punëve të caktuara, siç janë të gjitha profesionet nga fusha e mjekësisë, nuk është e mundur pa nostrifikimin e diplomës në Austri. “A shkalla “e profesionit të tyre kanë nevojë për të vërtetuar, ju mund të mësoni për të lidhur www.berufsanerkennung.at dhe informacioni janë në dispozicion në gjuhën serbe.

Para së gjithash, më e rëndësishmja është njohja e gjuhës gjermane. Njohja e gjuhëve në nivelin A1 ose A2 për gjermanisht dhe B1 ose B2 për anglisht duhet të demonstrohet nga një certifikatë e pranuar ndërkombëtarisht.

Nëse ka ndonjë dallim, atëherë provimet shtesë duhet të merren. Për njohjen e diplomave universitare duhet ta dorëzoni kërkesën në universitetin e duhur austriak ose shkollë profesionale ose të lartë në departamentin qendror të Ministrisë së Shkencës së Informacionit.

Hapi i parë është që parashtruesi të gjejë punëdhënësin e duhur. Vetëm atëherë mund të aplikojnë për kartat e kuqe-bardhë-kuq ishin në Ambasadën e Austrisë në Beograd, ose në Austri (në Provincial ose qarkut Magjistraturës ose juridiksionin). Në Ambasadën ose Konsullatën, kërkesa paraqitet ekskluzivisht personalisht, ndërsa në Austri mund të bëhet nga punëdhënësi. Nëse verifikimi i kërkesës zgjidhet pozitivisht, aplikanti merr një leje pune.

Karta e kuqe dhe e kuqe e bardhë është e vlefshme për dymbëdhjetë muaj dhe lejon qëndrimin e përkohshëm dhe punësimin me punëdhënësin që e ka kërkuar. Pas një viti, mund të dorëzohet një kërkesë për qasje të lirë në tregun e punës. Kushdo që pajtohet me këtë leje nuk duhet të provojë njohuritë e gjermanëve.

Nëse dikush do të marrë një licencë të kuqe të bardhë-kuqe varet nga niveli i arsimit, përvojës së punës, gjuhës dhe aftësive jetësore. Informata më të hollësishme mund të gjenden nëpërmjet linkun: www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung/fachkraefte-in-mangelberufen/#c2908

Mbani në mend se mund të filloni të punoni vetëm pasi të keni marrë zyrtarisht një kartë të kuqe të kuqe të kuqe, përndryshe ka pasoja (p.sh. ndalimi për të hyrë në Austri). Natyrisht kjo vlen edhe për shkeljet e rregullave dhe ligjeve të tjera.

Komuniteti serb është grupi i dytë më i madh në Austri në aspektin e madhësisë dhe kontributit thelbësor në zhvillimin e vendit. Ajo është vlerësuar veçanërisht pasi ky komunitet është integruar shumë mirë në Austri dhe si imigrantë të rinj të vetëdijshëm për rëndësinë e të mësuarit e gjuhës gjermane dhe vlerësimin e vlerës së bashkëjetesës përditshme austriake, por kryesisht për klimën e biznesit. “Fondi i Integrimit Austriak” në të gjitha provincat federale u ofron imigrantëve konsultime për të mbështetur dhe këshilluar ata në procesin e integrimit.