Lajme

Kosova me masa të reja antiCovid: Gastronomia do të punojë deri në ora 23:00, muzika lejohet vetëm deri në 21 e 30

Qeveria e Kosovës sot ka miratuar një sërë masash për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Aty bëjnë pjesë edhe kufizimet për gastronominë, lokalet tani do të zhvillojnë aktivitetin e tyre deri në ora 23:00.

Ndërsa muzika lejohet të lëshohet vetëm deri në orën 21:30. Në hapësirat e mbyllura lejohen deri në katër persona në tavolinë, ndërsa në hapësirat e jashtme lejohen deri në gjashtë persona në tavolinë apo banak.

Të gjitha këto vendime u morën në mbledhjen e 41 të Qeverisë e cila u mbajt online. Pos, gastronomisë, orari i kufizimit të lëvizjes është shtyrë deri në ora 24:00 si dhe bartja e maskave akoma ka mbetur obligative.

Nga Asociacioni i Komunave të Kosovës gjatë ditës së djeshme kanë bërë të ditur se kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që t’i largojnë masat e tanishme kundër COVID-19, pasi sipas tyre qytetarët e vendit kanë nevojë për masa si shtetet e rajonit të cilët nuk kanë orë policore dhe nuk janë të detyruar t’i mbajnë maskat në ambiente të hapura.

Masat për gastronominë:
33. Shërbimet e gastronomisë lejohen të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Klientët dhe stafi i gastronomisë duhet të posedojnë ndonjërën nga dëshmitë sipas pikës 2.1 deri 2.4 në mënyrë që t’u lejohet hyrja në hapësirat e mbyllura të lokaleve, në përputhje me udhëzuesin përkatës.
34. Në lokalet e gastronomisë është e obliguar të caktohet një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e ndonjërës nga dëshmitë e cekura në pikën 2.1 deri 2.4.
35. Shfrytëzimi i hapësirave të mbyllura lejohet deri në 50% e kapacitetit të hapësirës. Në hapësirat e hapura lejohet shfrytëzimi deri në 70% e kapacitetit të hapësirës. Sipërfaqja llogaritet për zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet.
36. Kuptimi i shprehjes ‘hapësirë e hapur’ dhe ‘hapësirë e mbyllur’ ka të njëjtin kuptim me Ligjin Nr. 04/L-156 për Kontrollin e Duhanit.
37. Klientët duhet të qëndrojnë ulur në çdo kohë në kuadër të lokaleve të shërbimeve të gastronomisë në të cilën lejohet shërbimi i ushqimit apo pijeve, përveç:
37.1. Gjatë hyrjes apo daljes nga ambienti i lokalit;
37.2. Ndërsa paguan porosinë;
37.3. Gjatë shkuarjes apo kthimit nga tualeti;
37.4. Kur është e nevojshme për qëllime të shëndetit dhe sigurisë.
38. Në rastet nga pika 37.1 deri 37.4 është e obliguar bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën.
39. Shërbimet e gastronomisë lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 05:00 deri në orën 23:00.
40. Muzika lejohet vetëm deri në orën 21:30.
41. Përgjegjësit e lokaleve duhet të sigurohen që distanca ndërmjet klientëve në tavolina të ndryshme të jetë së paku një (1) metër.
42. Pjesa e prapme e një karrigeje, me pjesën e prapme të karriges tjetër duhet jenë në distancë së paku një (1) metërshe.
43. Në hapësirat e mbyllura lejohen deri në 4 persona në tavolinë. Në rast se tavolinat janë më të mëdha se dy (2) metra, atëherë parakusht është kufizimi prej pesë (5) persona në 10 m2.
44. Në hapësirat e jashtme lejohen deri në gjashtë (6) persona në tavolinë apo banak.
45. Çdo tavolinë duhet të jetë e pajisur me dezinfektues që përmbajnë së paku 60% alkool.
46. Shërbimi “dërgesë me porosi” lejohet të funksionojë edhe pas orës 22:30, pas pajisjes me leje të veçantë nga sistemi