KryesoreLajme

KA FILLUAR MONTIMI I STRANSFER STACIONIT

Instalimi i pajisjeve në stacionin e transferimit në deponinë e qytetit, filloi të hënën, ndërsa duhet të përfundojë për 20 ditë, pas së cilës do të vazhdojnë punimet në lidhje me ujin dhe energjinë elektrike.

Pjesa më e madhe e pjesëve dhe pajisjeve të blera nga donacionet prej rreth 160,000 euro nga fondet e BE-së tashmë janë transferuar në lokacion dhe ekipi i ekspertëve të instaluesve është kryesisht duke punuar në instalimin në objektin e stacionit të transferimit.

Ky impiant do të zëvendësojë deponinë ekzistuese kështu që aty do të bëhet klasifikimi dhe presimi i mbeturinave në mënyrë që të transportohen në deponinë rajonale “Meteris” në Vrajë.

Projekti, i cili supozohet t’i japë fund kërcënimit të vazhdueshëm ekologjik të Bujanocit dhe vendbanimeve përreth, nga deponimi i papërshtatshëm i metodës së kaluar të hedhjes së mbeturinave, tashmë ka hyrë në vitin e shtatë të zbatimit, me një investim prej rreth 100 milion dinarë, pjesën më të madhe të siguruar nga Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc, Medvegjës.

Sipas shefit të Departamentit për Zhvillim dhe Investime, Enver Ramadani, kjo është faza e parë e punëve në funksionalizimin e transferimit të stacionit, ndërsa në fazën e dytë do të bëhen lidhja e ujit dhe energjisë elektrike.

Ramadani nuk mund të specifikonte kur punimet e plota do të përfundohen dhe stacioni i transferimit do të vihen në veprim.

Për ndërtimin e lidhjeve të jashtme në buxhetin e komunës për vitin 2019, janë planifikuar 10 milion dinarë.