Ja Sa Do Te Rriten Rrogat Duke Nisur Nga Ky Muaj Dhe Cilet Jane Kategorite Qe Perfitojne

Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Anila Denaj ka nj0ftuar diten e sotme se nga data 1 qershori do te aplikohet rritja e pagave. Sipas Denaj nga ky vendim do te peɾfitojne mbi 66 mije punonjes me nje kosto vjetore ne bu xhetin e shtetit prej 3 miIiarde leke.

Denaj tha se ky eshte nje tj eter premtim i mbajtur i qeverise

Kategorite qe perfitojne:
37 mije mesues te Arsimit Para shkollore, Arsimit Baze, Arsimit te Mesem te Per.gjithshem dhe atij Profesional do perfitojne rritje te pages prej 7%.
4,655 mjeke dhe 13,76o infermieɾe dhe staf-shendetesor, nje rritje prej 7%. 6,8oo ushtarake te cilet perfitojne nje rritje mesatare te pages mujore ne masen 7%. 3,56o punonjes te sistemit penitenciar (policia e bʋrgjeve) te cilet perfit0jne nje rritje mesatare te pages mujore me 7%. 3o8 punonjes te perfaqesive dipl0matike jashte vendit te cilet peritojne nje rritje te di.ferencuar te pages mujore qe shk0n nga 7-2o%;