Të fundit

Gjendja e fundit në Preshevë në lidhje me situatën epidemiologjike me Covid-19

Shtëpia e shëndetit në Preshevë ka publikuar të dhënat e fundit në lidhje me situatën epidemiologjike të shkaktuar nga Covid-19 në komunën e Preshevës, përcjell Ministria e Lajmeve.

Njotimi i Shtëpise së shëndetit :

CoVID ambulanca 14.10.2020 – 1 pozitiv

12 pacientë të paraqitur për kontrollë (11 pacientë kontrolli i parë), 11 të testuar me testin e shpejtë

1 pozitiv nga rezultatet e PCR testeve e dërguara, (mosha 1957), 2 negativ

2 pozitiv me test të shpejtë, IGM 2 pozitiv (mosha: 1956, 1974) IGG 1 pozitiv

4 pacient janë testuar PCR test

Nuk ka pacient të hospitalizuar