Opinione

Edhe të pasivizuarit shqiptarë, do të duhej të ken të drejtë të rexhistrohen!?

Shkruan:Refik HASANI
Regjistrimi i popullsisë në Serbi është regjistrimi i rregullt i popullsisë të ekonomisë familjare dhe banesave që ishte planifikuar të zhvillohet në vitin 2021, dhe do të mbahet nga 1 deri më 31 Tetor 2022, që kan pranuar të marrin pjesë edhe shqiptarët nga Medvegja, Bujanoci e Preshevë.Ky është projekti kapital ku duhen përgatitje të nevojshme për regjistrimin konform standardeve të BE-së.

Edhe të pasivizuarit që pushteti i Serbisë është duke realizuar pastrim etnik e diskriminim, kështu që të gjithë të pasivizuarve t’ju lejohet të kenë të drejtën të rexhistrohen pasi jan të lindur në Medvegjë, Bujanoc e Preshevë në këtë rast në Serbi, dhe jan të evidentuar në librin Amzë të lindurve përkatësisht posedojm Shtetësin, që dëshmohet përmesë Çertifikatës së lindjes.

Do të duhej OSBE-jan dhe mekanizma tjerë të monitorojn tërësisht këtë proces që ka rëndësi shumë të madhe, sepse do të evidentohen, projeksionet e popullsisë, planifikimet demografike. Ju kujtoj që në vitin 2011, shqiptarët e kësaj Krahina shqiptare kan bojkotuar regjistrimin e popullsisë, e instanca ndërkombëtare, kan adresuar se rexhistrimi nuk duhet të bojktohet, e tani meqë po marrin pjesë të rexhistrohen të gjithë pa dallim dhe të publikohen në kohë dhe të pasqyrohet, real e në mënyrë objektive.

Nëse Serbia nuk i rexhistron popullatën e pasivizuar, parashtrohet pyetja e pashmangshme e kujt do të mbetëm kjo popullatë. Pasi në Republika e Kosovës nuk jan rexhistruar, edhe tani mbesin jo të rexhistruar, të cilit shtet do të mbesin!?.

Rexhistrimi, do të duhej realizuar duke krijuar kushte, përmes formularëve edhe në gjuhën shqipe, por edhe stafi të trajnohen në kohë në përpjestim me popullatën e kësaj krahine.

Rexhistrimi,i saktë e gjithëpërfshirës ku do të duhej dhe pranohej edhe zyrtarisht nga të gjitha mekanizmat ndërkombëtarë cila është gjendja e tyre. Në çdo formularë të parashifet edhe rubrika nëse është i pasivizuar dhe vetëm kështu do të dihet numri i saktë i të pasivizuarve. Dhe
Nëse nuk regjistrohen edhe kësaj here të pasivizuarit , mbesin jashtë sistemit.

26 Korrik 2022