TOP STORIES

E Iash burrin se vinte i Iodhur nga puna dhe sbenim asgje. Du dike te Fu qishem. Ja nr im…

E Iash burrin se vinte i Iodhur nga puna dhe sbenim asgje. Un kam nevoij per knaqsi, por ai gjith mon Iodhej nga puna dhe pastaj fIinte gjum dhe un rrija zgjuar ter naten. Prandaj, po ker koj dike qe e ka…Iexoni mePOSHTE kerkesen e zojes:

Du dike qe ka FUQl per ta bo at punen, se un kam nevoj dhe jam e cmen dur. Ju kisha Iutur te gjithve qe keni lnteres, un tanime jam e Iire dhe ne Ker kim te ndonje Bu rri, mjafton qe ju te beni ‘Iike’ dhe te ‘koment0nl’ se un do i shikoj te gjithe dhe shpresoj te per puthemi. Per NUMRlN tim, mjafton taSHTYPNI kete rekIamen ketuPOSHT dhe juSHFAQET menjeher.