Lajme

“Drejtori i “Iniciativave për Zhvillim të Komunitetit (CDI)”, z. Astrtit Vokshi, denoncohet për mashtrim

Z. Astrit Vokshi, përfaqësues ligjor dhe drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare të Kosovës “Community Development Initiatives (CDI)”, me seli në Prishtinë (Kosova), ka qenë fitues i kontratës dhe zbatues i shumë projekteve të infrastrukturës së ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza të financuara. nga Qeveria Zvicerane përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në Kosovë, me bashkëfinancim nga Qeveria e Kosovës, ministritë dhe përfituesit. Shumica e këtyre projekteve i janë dhënë “CDI” pa tender publik.

Në vitin 2013, “CDI” aplikoi për tenderin publik ndërkombëtar për Porgramin e Mbështetjes së Ujit dhe Kanalizimit Rural (RWSSP) Faza V, në konsorcium me kompaninë gjermane të konsulencës inxhinierike “Dorsch International Consultants GmbH”, me “Dorsch” partnerin kryesor në konsorciumit. Konsorciumit “Dorsch/CDI” iu dha kontrata për RWSSP Faza V, e cila kishte një vlerë totale prej përafërsisht 22 milionë CHF, ku shumica e financimit vinte nga Qeveria e Kosovës, përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Në vitin 2018, një tjetër kontratë shtesë me vlerë rreth 17 milionë euro i është dhënë nga SDC konsorciumit “Dorsch/CDI”, këtë herë pa ndonjë tender publik. Në fakt, edhe për Fazën VI të RWSSP, shumica e bashkëfinancimit ka ardhur nga Qeveria e Kosovës, përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Në dokumentacionin e tenderit të paraqitur nga konsorciumi “Dorsch/CDI” në SDC, autoriteti kontraktor, z. Astrit Vokshi paraqitej si përmbushës i kërkesave të tenderit për pozicionin e Zëvendës Drejtuesit të Ekipit, i cili kërkonte të kishte një diplomë Master Shkencor, ose ekuivalenti i të tillëve. Në CV-në e tij, z. Vokshi deklaroi se zotëronte një diplomë të inxhinierisë gjeodete nga Universiteti i Zagrebit (Kroaci).

Sot në Departamentin për Hetimin e Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës ka deklaruar z. Arwid Hall, shtetas i dyfishtë britanik dhe gjerman, bashkëthemelues dhe ish-punëtor në “CDI”. Nga hulumtimi i kryer në Zagreb, u vërtetua se z. Vokshi ka studiuar në Fakultetin e Gjeodezisë në Universitetin e Zagrebit. Megjithatë, ai nuk i ka përfunduar asnjëherë studimet, siç dëshmohet nga dokumentacioni verifikues i Fakultetit të Gjeodezisë. Në fakt, z. Vokshi nuk u kualifikua asnjëherë për postet drejtuese në asnjë nga kontratat e projekteve të dhëna nga SDC. Për këtë, tanimë është kërkuar nga Policia e Kosovës që të fillojë hetimet sipas procedurave të saj.

Kjo çështje e SDC-së për emërimin e personelit të pakualifikuar ngre disa pyetje shumë të rëndësishme për mënyrën se si SDC po i shpenzon dhe menaxhon fondet e taksapaguesve, zviceranë dhe kosovarë. Ky mashtrim i tenderit paraqet një dështim të qartë të SDC në verifikimin e kualifikimeve të stafit kryesor që punon në projektet e tyre. Në fakt, z. Hall i paraqiti më parë qeverisë zvicerane prova në dhjetor 2021 në lidhje me pretendimet mashtruese të kualifikimit të z. Vokshi. Mungesa e ndonjë veprimi të ndërmarrë deri më tani nga SDC lidhur me këtë çështje ka bërë që z. Hall sot të kërkojë nga Policia e Kosovës që të ndërmarrë veprime për këtë çështje.”