Lajme

Ambasada Gjermane ndryshon procedurën e termineve për viza nga 1 dhjetori

Ambasada Gjermane në Serbi ka ndryshuar procedurën e termineve për viza.

Dhënia e termineve për viza do të ndryshojë duke filluar nda data 1 dhjetor. Terminet do të caktohen nëpërmjet procedures së tërheqjes së shortit.

“Për shkak të kërkesës tejet të lartë për caktim të termineve, e cila i tejkalon dukshëm terminet që janë në dispozicion, duke filluar nga dhjetori 2021 terminet do të caktohen nëpërmjet procedures së tërheqjes së shortit.

Për këtë nga data 01.12.2021 në orën 15:30 fillimisht do të hapet një listë e re e regjistrimeve për kërkesa për termine. 

Kjo listë do të jetë e hapur për regjistrime gjatë gjithë kohës deri më 17.12.2021 në orën 12:00. Lista më pastaj nuk do të mbyllet, sikurse ka qenë rasti deri tani, kur është arritur një numër i caktuar i përgjithshëm i regjistrimeve. 

Në vend të kësaj, lista aktuale e regjistrimeve do të mbyllet më 17.12.2021 në orën 12:00 dhe nga të gjitha regjistrimet, nga gjeneratori i rastësishëm i drejtuar në mënyrë kompjuterike në një procedurë të shortit do të përzgjidhen ata, të cilët e marrin një termin për aplikim në janar/fillim të shkurt 2022”, thuhet në njoftimin e ambasadës, transmeton Lajmi-AL.

“Regjistrimet e personave, të cilët nuk marrin termin, fshihen në fund të muajit. Për pjesëmarrje në procedurën e shortit për termine në shkurt/fillim të marsit, është i nevojshëm një regjistrim i ri në janar. 

Ambasada do të njoftojë me kohë për periuhën e hapjes së listës së regjistrimit për janar. 

Në fund të janarit, personat e përzgjedhur me short do të marrin njofimin nga ambasada për ditën kur iu caktohet termini në shkurt/fillim të marsit”, thuhet tutje në njoftim. /Lajmi-AL/

Për informata më të hollësishme kliko linkun e mëposhtëm:

https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/-/2310110