Të fundit

Sot në Preshevë kanë rezultuar dy persona pozitiv

Shtëpia shëndetit në Prshevë ka publikuar të dhënat e fundit të situatës epidemilogjike në komunën e Preshevës.

CoVID ambulanca 07.07.2021 – 2 pozitiv me Atingen

5 pacienta janë paraqitur për kontrollë,
3 pacient në kontrollin e parë, 2 pacienta në kontrollon e dytë, 1 pacienta për kontroll në labarator.

0 pozitiv nga 5 pacient që janë testuar me Antigen test, 2 persona kanë rezultuar pozitiv, mosha( 1993,1972), ndërsa 3 kanë rezultuar negativ

PCR të testuar 0
Pozitiv- 0
Negativ – 0

Hostpitalizime – 0