LajmeTë fundit

Sot ka filluar asfalltimi në fshatin Leran

Asfalltimi në fshatin Leran është projekt që realizohet në kuadër të planit investiv, projekti ka filluar në vitin 2018. Kjo rrugë është një arterie sekondare që kalon nëpërmjet fshatit dhe lidh një numër të konsiderushëm të shtëpive të fshatit Leran.

Gjatësia e kësaj rruge është mbi 825 m. Përmes këtij projekti qytetarëve të fshatit Leran iu është ofruar një infrastrukturë moderne.

Shuma e kontratës për realizimin e këtij projekti është 14 milion dinar.