Të fundit

Shtëpia e Shëndetit në Bujanoc shpall konkurs për 3 infermier medicinal dhe 1 mjek

Më 6 tetor Shtëpia e Shëndetit në Bujanoc ka shpallë konkurs për 3 motra/teknik medicinal në kohë të caktuar si dhe një mjek medicinë i cili gjithashtu do të jetë me kohë të caktuar thuhet në shpallej ne fletorën zyrtare të punës.

Sipas kësa shpallje konkurset do të jenë të hapur 8 ditë nga dita e shpalljes.
Në linqet e mëposhtme mund ti gjeni konkurset dhe dokumentacionet që duhet dorëzuar për aplikim.
Doikumentet e kompletuara duhet dorëzuar në Shtëpinë e Shëndetit në Bujanoc.

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?sid=bujanovac&ctid=