Të fundit

Shpërblehen nxënësit më të dalluar maturantë të gjeneratës 2019/2020 në “Sezai Surroi” në Bujanoc

Këtyre nxënësve iu ndanë mirënjohje për suksesin e treguar gjatë këtyre katër viteve në shkollë të mesme dhe në shenjë respekti nxënësve të dalluar iu dhurua edhe nga një ekzemplar i Monografisë së shkollës.
Ishte kënaqësi që shkolla jonë kishte nxënës të tillë.

Mirënjohjet i ndanë nga drejtori i shkollës Zejni Fejzullahu në bashkëpunim me kujdestarët e paraleleve dhe bashkëpunëtorët profesionalë Halide Vebiji dhe Bukurije Borici.