Lajme

Serbi: Regjistrimi për 60 euro fillon nga dita e nesërme

Qytetarët për ndihmën financiare në vlerë prej 60 euro mund te paraqiten sonte duke filluar nga mesnata në portalin e Administratës së Thesarit.

30 eurot e para do të paguhen në maj dhe 30 eurot e tjera në nëntor, njoftoi Ministria e Financave të Serbisë.

Pensionistet, përfituesit e ndihmës sociale dhe personat në burg nuk kanë nevojë të regjistrohen, por paratë do t’u paguhen automatikisht.

Kërkesa e qytetarëve për ndihmë të drejtpërdrejtë prej 60 eurosh, brenda paketës së tretë të ndihmës shtetërore në luftën kundër pandemisë, fillon sonte në mesnatë, në portalin e Administratës së Thesarit idp.trezor.gov.rs, tha Ministri i Financave Sinisha Mali.

Ai përsëriti në Instagram se 30 eurot e para do të paguhen për qytetarët e rritur në maj, dhe 30 eurot e tjera në nëntor.

Linku për aplikim http://idp.trezor.gov.rs

Kush ka të drejtë për 60 euro ndihmë?

Të gjithë shtetasit e rritur të Serbisë që kanë qëndrim të përhershëm në territorin e Serbisë dhe një letërnjoftim të vlefshëm më 23 prill, dmth në ditën kur ligji hyn në fuqi, kanë të drejtë për ndihmë financiare shtetërore në vlerë prej 60 euro, dmth dy herë 30 euro .

Kush duhet të aplikojë për ndihmë dhe si?

Në mënyrë të përsëritur është theksuar që pensionistët, më pas përdoruesit e ndihmës sociale, si dhe personat në institucionin për ekzekutimin e sanksioneve penale nuk duhet të aplikojnë për ndihmë. Ata do të paguhen pa bërë kërkesë.

Aplikimi do të duket i njëjtë me vitin e kaluar, kur qytetarët aplikuan për ndihmë prej 100 eurosh. Pra, në faqen e internetit të Administratës së Thesarit, ata duhet së pari të klikojnë në fushën Dorëzimi i aplikimit, të fusin numrin e ID-së dhe bankën në të cilën kanë një llogari.

Nga 5 maj, regjistrimi do të fillojë përmes qendrës së thirrjeve, me numrin e telefonit që do të publikohet më vonë, dhe regjistrimi do të zgjasë deri më 15 maj.

Po sikur të mos keni llogari në ndonjë bankë?

Qytetarët që nuk kanë një llogari të hapur në ndonjë bankë, duhet të klikojnë në bankë përmes menusë zbritëse përmes së cilës ata do të dëshironin që të paguhen paratë e tyre, dhe gjithashtu do të ketë një llogari të hapur për ta. Nuk ka mundësi të paguani ndihmë një herë në llogarinë e një personi tjetër.

“Në rast se një qytetar i rritur i Republikës së Serbisë nuk ka një llogari rrjedhëse të hapur në një bankë ose nuk dëshiron të paguhet në një bankë ku ai ka një llogari rrjedhëse, Ministria e Financave hap një llogari të veçantë për pagesa e ndihmës financiare në një bankë. Banka e zgjedhur është e detyruar të hapë një llogari për qëllime të veçanta të përmendura në atë paragraf brenda pesë ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës së Ministrisë së Financave “, thuhet në Ligj.

Banka, shtohet, është e detyruar të informojë qytetarin e rritur të Republikës së Serbisë, klientin e saj, se ai është në llogarinë e tij rrjedhëse në bankë në përputhje me mënyrën e rënë dakord të komunikimit me klientin (p.sh. letra, email, SMS, ose në aplikacionin bankar elektronik) është bërë pagesa e ndihmës financiare.